Sremska Mitrovica – Rokovi za žalbu na bodove sa završnog ispita su istekli i u školama će danas biti objavljeni konačni rezultati male mature za osmake, koji sutra i u subotu predaju listu želja sa odabranih 20 škola, smerova i profila.

U subotu, 21. juna na prvostepenim žabama u opštini Sremska Mitrovica bilo je 21 prigovor na rezultate na završnim ispitima. Od toga, 10 prigovora je bilo neosnovano, dok je 11 pozitivno rešeno. U ponedeljak, 23. juna na drugostepenim žalbama bio je jedan prigovor koji je pozitivno rešen.

Spiskovi raspoređenih učenika dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim srednjim školama.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju nosioci diplome „Vuk Karadžić“, učenici koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz predmeta sa završnog ispita, kandidati koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta ili imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Raspored učenika po školama rezervisan je za 6. jul, a upis u prvom krugu je 7. i 8. jula. Drugi krug traje od 7. do 10. jula.

You may also like