Održana sednica Saveta za zdravlje

Sremska Mitrovica – U sremskomitrovačkoj Gradskoj kući danas je održana 8. sednica Saveta za zdravlje opštine Sremska Mitrovica.

Savet za zdravstvo u Mitrovici postoji i radi već godinu dana, tako da je održana sednica imala i jubilarni karakter, a pored predstavnika mitrovačkog Saveta za zdravlje sednici su prisustvovali i predstavnici zdravstvenih saveta svih opština Srema.

Tema današnje sednice bila je dostupnost zdravstvene zaštite pacijentima, sa akcentom na ambulante u okviru domova zdravlja koje su zatvorene pre nekoliko godina, a za čijim radom se kod pacijenata ponovo javlja potreba. Na sednici će se razgovarati i o drugim problemima koji su uočeni u zdravstvu i načinima njihovog rešavanja i uklanjanja.

“Savet je zamišljen tako da se lakše iskordinišu delatnosti između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno da bi pacijenti i svi oni koji su nezadovoljni uslugama u primarnim ustanovama zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i bolnici mogli da se žale našem savetniku za pacijente koji već godinu dana radi svoj posao po pitanju reklamacija pacijenata i njihovih žalbi na zdravstvene usluge”, rekao je Živko Vrcelj, predsednik Saveta za zdravlje opštine Sremska Mitrovica .

You May Also Like