Sremska Mitrovica – Iduće zasedanje Skupštine grada Sremska Mitrovica održaće se u utorak, 17. juna 2014. godine, u sali I Skupštine grada Sremska Mitrovica, sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu 25. sednice Skupštine grada, naći će se, između ostalog:

1. Predlog Odluke o završnom obračunu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2013. godinu,
2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljske štete na području Grada Sremska Mitrovica,
3. Izmena programa poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2014. godinu,
4. Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
5. Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
6. Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i