Sremska Mitrovica – „Marijin zakon“, koji je inicirao je Slobodan Jovanović iz Starih Ledinaca, otac osmogodišnje devojčice koja je 2010. godine silovana i brutalno ubijena, usvojila je danas Skupština Srbije.

Krivično delo pedofilije i silovanja maloletnika ubuduće neće moći da zastari, a pooštrene mere protiv pedofila i silovatelja primenjivaće se i 20 godina nakon odsluženja zatvorske kazne, predviđeno je „Marijinim zakonom“.

Zakonom je predviđeno i formiranje evidencije pedofila sa DNK podacima. Donošenje zakona podržala su 173 poslanika, čime je predviđeno da sud silovatelju ili pedofilu ne može ublažiti kaznu, niti izreći uslovni otpust.

Počinilac tog krivičnog dela nakon izdržane kazne imaće obavezu da se javlja policiji i drugim nadležnim institucijama, a biće mu zabranjeno da posećuje mesta na kojima se okupljaju maloletnici poput vrtića, škola, školskih dvorišta, igrališta i dečjih manifestacija, a u obavezi će biti i da posećuje profesionalna savetovališta i ustanove

Vodiće se posebna evidencija lica osuđenih za krivično delo narušavanja polne slobode protiv maloletnika, sa podacima o DNK profilima osuđenih, a ta evidencija se vodi trajno i ne može se brisati.

Podaci iz te evidencije mogu se dati sudu, javnom tužiocu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi, a na obrazložen zahtev i državnom organu, preduzeću, ako još traju pravne posledice osude, dok su državni i drugi organi, kao i pravna lica i preduzetnici dužni da zatraže podatak da li se neko ko treba da zasnuje odnos kod njih i da obavlja poslove sa maloletnicima nalazi u evidenciji.

Novi zakon propisuje obavezu javljanja o promenama prebivališta i boravišta ili radnog mesta i putovanja u inostranstvo i to u roku od tri dana. Te mere će se sprovoditi najduže 20 godina nakon izvršene kazne zatvora.

„Marijin“ zakon se primenjuje na one koji su prema maloletnicima počinili krivična dela silovanja, obljube nad nemoćnim licem i detetom, obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa, posredovanje u vršenju prostitucije, prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala sa maloletnicima, i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju.

Onima koji su počinili ta krivična dela prestaje obavljanje javne funkcije, radnog odnosa koje se odnosi na rad sa maloletnicima, zabrana sticanja javnih funkcija, i te mere takođe traju 20 godina.

Pred Skupštinom 26. marta ove godine Slobodan Jovanović iz Starih Ledinaca, otac osmogodišnje devojčice, je izjavio:“Želim da naša Marija bude poslednje dete po kome će neki antipedofilski zakon nositi ime, da zakon deluje preventivno, da se bavi uzrocima a ne posledicama i da se one koji se usude da naškode našoj deci osujeti i natera da odustanu od zlih namera“.

 

You may also like