Sumiranje urađenog u 2013. godini MZ „Matije Huđi“

Sremska Mitrovica – Prema rečima predsednika saveta Mesne zajednice Matije Huđi Zoltana Hegediš, kraj godine je vreme da se sumiraju i analiziraju rezultati koji su ostvareni tokom godine. Možemo reći da je savet Mesne zajednice Matije Huđi konstituisan u julu 2013. godine i da je do sada održano čak 12 sednica saveta na kojima je raspravljano o zahtevima građana i problemima koje bi trebalo rešiti u ovoj godini i nadalje i načinima rešavanja istih.
Rezultati rada Mesne zajednice su vidljivi i u narednoj godine biće ih još, do sada su okrečene prostorije Mesne zajednice i urađen parking ispred zgrade u kojoj se nalaze prostorije mesne zajednice, popravljeno i zaštičeno je više od 100 klupa, svakog ponedeljka u saradnji sa domom zdravlja organizovano je besplatno merenje pritiska, ostvarena je dobra saradnja sa osnovnom školom „Jovan Jovanović Zmaj“, tokom dečje nedelje organizovan je prijem najmlađih sugrađana iz predškolske ustanove „Pčelica“.

Popović Nebojša član saveta Mesne zajednice istakao je važnost dobre komunikacije između građana i Mesne zajednice čiji su članovi saveta okrenuti ka prikupljanju saveta, žalbi, molbi o aktuelnim problemima koje će rangirati po prioritetima i krenuti u njihovo rešavanje, sa svim raspoloživim sredstvima koje poseduju teži se rešiti maksimalan broj problema. Prema tome ohrabrujemo građane da se javljaju i zajedno sa nama unaprede rad Mesne zajednice, a samim tim i kvalitet života u njoj. Popović je još dodao da se u narednoj godini planira rešavanje problema izlivanja kanalizacije u Iriškoj ulici, kao i sređivanje i osvetljavanje drvengrada i drugih mesta na kojima se okuplja omladina.

Momir Gajić, član gradskog veća Sremske Mitrovice nadovezao se na priču Popovića rekavši o još nekim planiranim radovima u narednom periodu kao što su izgradnja parkinga, uređenje terena za fudbal i košarku, postavljanje kanti za smeće, uređenje ćuprija u ulici Arsenija Čarnojevića, kao i da je budžetom grada za narednu godinu predviđena kapitalna investicija nastavak rekonstrukcije ulice Kralja Petra I – saobraćajnica od SDK do doma JNA, čija je procenjena vrednost 200.000.000.

Grad Sremska Mitrovica će i dalje težiti da udovolji građanima kroz rad Mesnih zajednica, ni jedan projekat se ne smatra niti malim niti beznačajnim ukoliko i na najbezaleniji i na najprimerniji način zadovoljava potrebe građana izjavio je Duško Šarošković načelnik Gradske uprave grada za budžet i finansije.

IMG_0335

IMG_0324

IMG_0332

You May Also Like