Sremska Mitrovica – Servisne informacije

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži do nestanka struje doći će u sredu, 10. jula u periodu od 08:30 do 11:30 časova u selima Martinci i Kuzmin.

– Danas nema najavljenog isključenja vode.
– Radovi na izgradnji crpne stanice na Rumskoj malti odmiču po planu, počelo je  i izgradnjia još jedne crpne stanice nedaleko od Zavoda za javno zdravlje. U sklopu izgradnje kanalizacione mreže u Laćarku  trenutno se radi i u Karađorđevoj ulici. Osim ovih, uskoro će uslediti i nastavak radova na kanalizacionom sistemu u Mačvanskoj Mitrovici.

– Saobraćajna Policija – Radar
Hrtkovci – Platičevo od 9 do 11
Šabac – Platičevo od 11 do 13
Hrtkovci – Platičevo od 14 do 15
Hrtkovci – Jarak od 15 do 17
Jarak – Hrtkovci od 17 do 19
Salaš Noćajski (Stojana Čupića) od 6 do 9
Veliki Radinci (Maršala Tita) od 9 do 11
Sremska Mitrovica (Stari šor) od 11 do 13
Sremska Mitrovica (Tarasa Ševčenka) od 17 do 20
Stari Banovci (Zdravka Jekića) od 13 do 16
Belegiš (Pere Radinovića) od 16 do 18
Krnješevci – Vojka od 18 do 21
– U Sremskoj Mitrovici  počela je sa radom Kancelarija komunalne policije na trgu Vojvođanskih brigada broj 4.
Novootvorena Kancelarija radiće od 7 do 22 sata, po potrebi i duže. Komunalne probleme mozete prijaviti ličnim dolaskom u kancelariju.
O Komunalnim problemima policiju  možete obavestiti i  telefonskim pozivom na broj 615 -615 ili slanjem sms poruke na broj 063-615-200.
– Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković potpisao je sa gradonačelnicima i predstavnicima osam gradova, među kojima je i Sremska Mitrovica, Memorandum o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija.
Memorandumom su se gradovi obavezali da će  Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, obezbediti neophodne uslove za rad poverenika, koji nadgleda sprovođenje altenativnih sankcija. Alternativne sankcije su uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom irad u javnom interesu, kao i kućni pritvor, odnosno zatvor. Trenutno u Srbiji postoji sedam kancelarija za izvršenje alternativnihsankcija, a ovaj Memorandum predviđa osnivanje novih osam kancelarija.
U narednih dva meseca očekuje se da će u Sremskoj Mitrovici početi sa radom Kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija.
Alternativne sankcije su uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad u javnom interesu, kao i kućni pritvor, odnosno zatvor.
– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima koja je doneta je 2009, nije imala  propisanu odluku o plaćanju kazne za prekršaj,  zbog toga je Gradsko veće predložilo da se taj nedostatak otkloni novom odlukom.
Pred parlamentom  Sremske Mitrovice uskoro će se naći i ova odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima, pa će nesavesni građani biti kaznjeni.
„Novčanom kaznom na licu mesta u iznosu od 2.500,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik vozila ukoliko preduzima na javnom parkiralištu radnje koje narušavaju ili ometaju normalan saobraćaj i održavanje istog i ukoliko parkira ili zaustavi vozilo na javnoj površini na kojoj je to zabranjeno“.

You may also like