Seljaci čekaju veću cenu žita

Sremska Mitrovica – Sremski žeteoci su zadovoljni prinosima, jer je na prvih požnjevenih 5.500 hektara u Sremu prosečan prinos 5,7 tona kvalitetnog zrna pšenice po hektaru, međutim, pšenica se ne prodaje, svi čekaju da se o novoj ceni izjasne mlinari i Robne rezerve.

Sa prinosima od 5 -7 tona po hektaru i cenom od 20 dinara po kilogramu prihod na imanju od 10 hektara je od 1.000.000 do 1.400.000 dinara godišnje, odnosno oko 8.700 do 12.120 evra godišnje ili 725 do 1.010 evra mesečno.

Troškovi su gotovo nezavisni od roda koji varira uključujući seme, pripreme zemljišta (oranje, đubrenje), setva, zaštita, žetva, transport, obrada zemljišta posle žetve.

Prema troškovima proizvodnje, cena bi trebala da se kreće od 22 do 23 dinara,a žetva pšenice bi trebala biti završena do polovine ove nedelje.

– Prinosi su dobri, kvalitet zrna je iznad standarda. Na pojedinim parcelama ima i polegle pšenice, što umanjuje prosečan rod, međutim, i pored toga ratari su prezadovoljni prinosima. Ovaj najveći posao biće završen, ako ne bude kiše za sedam do najdalje deset dana – kaže Vladimir Vlaović, sekretar za poljoprivredu u Sremskoj privrednoj komori u Sremskoj Mitrovici.

– Nije dobro što se još uvek ne zna cena hlebnog žita. Inače, za seljake je pšenica prva roba za prodaju, pa bi o tome morali da vode računa mlinsko-pekarska industrija i Robne rezerve. Mi ove godine imamo pod pšenicom znatno veće površine nego lani, povećanje je iznad deset odsto. Ako priča o cenama potraje duže, ako se odlaže otkup sigurno je da će na jesen pšenica zauzeti manje površine, jer ratari više ne mogu da prihvate neizvesnost koja prati svaku žetvu, kaže Vlaović.

Izvor: Politika

You May Also Like