Sremska Mitrovica – Ustanova za negovanje kulture „Srem“ organizuje X Smotru likovnog stvaralaštva amatera grada Sremska Mitrovica.

Na Opštinskoj smotri, jedan autor može da učestvuje najviše sa dva rada, adekvatno opremljena, ne starija od dve godine (2012. i 2013.) i da nisu ranije učestvovala na smotri.

Na Smotri mogu da učestvuju radovi u svim vidovima likovnog izražavnja (slikarstvo, vajarstvo, grafika, primenjena umetnost, fotografija, karikatura…).Radovi po gabaritima i težini moraju da odgovaraju lakom transportu i uslovima za izlaganje u suprotnom biće diskvalifikovani.

Radovi se mogu doneti u Ustanovu za negovanje kulture „Srem“od 26. avgusta do 6. septembra, ulica Vuka Karadžića 10.

Nakon smotre likovnog stvaralaštva amatera grada Sremska Mitrovica, sledi XII Smotra likovnih stvaralaca Srema (Zonska smotra) koja će biti održana 12. Oktobra u Rumi I XIII Smotra likovnih stvaralaca Vojvodine 10. Novembra u Sremskoj Mitrovici.

You may also like