Sremska Mitrovica – Gradonačelnk Sremske Mitrovice Branislav Nedimović i načelnik opštine Kotor Varoš Dalibor Vučanović,  11.marta, potpisali su protokol o partnerstvu ova dva grada.

Ovim protokolom predviđeno je unapređenje ekonomskog partnerstva i stvaranje povoljnog ambijenta za građane i privrednike.Unapređenje institucionalnog dijaloga između lokalnih zajednica u cilju podizanja nivoa saradnje lokalnih uprava i privrednih subjekata, kao i kolektiva u oblasti sporta i kulture.

Opština Kotor Varoš smeštena je u centralnom delu BiH opasana planinskim masivima: Borija na istoku, Uzlomac na sjeveru, Vlašićem na jugu i obroncima Čemernice na zapadu.

Opština Kotor Varoš graniči sa opštinama Teslić, Čelinac Kneževo i Travnik.

Opština Kotor Varoš ima 27.500 stanovnika.

You may also like