Sremska Mitrovica – Izmenama Zakona o radu ustanovljeno je, između ostalog, da će otkazi trudnicama biti ništavni ukoliko je poslodavcima na dan otkaza bilo poznato postojanje trudnoće.

Trudnicama koje su zaposlene na određeno vreme ubuduće će radni odnos biti produžavan do isteka korišćenja prava na odsustvo, predviđeno je izmenama Zakona o radu koje su juče usvojene u Skupštini Srbije.

Usvojenim izmenama, koje je podržao 171 poslanik, predviđeno je i da će otkazi biti ništavni ukoliko je poslodavcima na dan otkaza bilo poznato postojanje trudnoće ili ako zaposleni u roku od 15 dana od otkaza obavesti poslodavca o tome i dostavi odgovarajuću potvrdu lekara.

Takođe, poslodavci će biti dužni da zaposlenim ženama koje se vrate na rad pre isteka jedne godine od rođenja deteta obezbede pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku radnog vremena u trajanju od 90 minuta ili na skraćenje radnog vremena od 90 minuta, kako bi mogle da doje dete ako im radno vreme traje šest i više časova.

Izmene Zakona o radu stupaju na snagu osam dana od objavljivanja u “Službenom glasniku”.

(Telegraf.rs / Blic)

You may also like