Sremska Mitrovica – Beograd – 29. marta, održan je seminar „Kako izvestavati o korupciji?““, na kome je prisustvovala i novinarka radija Ozon, Aštalkovski Šćekić Dijana.

Seminar je realizovan u oviru aktivnosti na projektu Ilustrovani rečnik korupcije Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

ANEM je u decembru 2012. otpočeo rad na realizaciji projekta „Ilustrovani rečnik korupcije“, u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije.

Kroz ovaj projekat, ANEM teži da ostvari više ciljeva – da doprinese podizanju nivoa svesti i znanja građana o korupciji, njenim oblicima i mehanizmima prevencije i borbe protiv ove pojave; da podigne kapacitete medija, pre svega lokalnih i regionalnih radio i TV stanica u članstvu ANEM-a, za adekvatno bavljenje i izveštavanje o temi korupcije; da ojača ulogu medija u prevenciji i borbi protiv korupcije i podstakne ih da se samostalno i kontinuirano bave ovim problemom; da doprinese jačanju saradnje između civilnog društva, medija i relevantnih tela, u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije; da utiče na jačanje odgovornosti i transparentnosti rada javne administracije, javnih službi i nosilaca javnih funkcija.

Tokom 18 meseci trajanja projekta realizovaće se veliki broj aktivnosti. Za potrebe projekta, eksperti Agencije za borbu protiv korupcije 27. i 28. februara, na  seminaru „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“ odabrali su i definisaali ključne termine iz oblasti korupcije, koji će biti osnova za izradu multimedijalnog „Rečnika korupcije“, odnosno radio i TV serijala i elektronskog tekstualnog Rečnika.

29. marta u prostorijama UNS-ovog Press , panelisti seminara “ „Kako izvestavati o korupciji?““ bili su Brankica Stanković, novinarka,  Danica Vučenić, novinarka,  Slobodan Kremenjak, advokat i Kruna Savović, advokat.

Na ovom seminaru razgovaralo se kako se ove oblasti obrađuju na kvalitetan i profesionalan način.

Novinarke Brankica Stanković(Insajder) i Danica Vučenić prenele su učesnicima seminara svoja iskusta u istraživačkom novinarstvu na ovu temu.

 

ANEM će tokom projekta organizovati i javne i promotivne događaje (okrugli sto i press konferenciju) i realizovati druge razne aktivnosti u cilju promocije projekta.

Kao krajnji rezultat projekta biće kreiran ilustrovani rečnik korupcije, kao i 21 radio i telelvizijska emisija koja će obrađivati određeni termin vezan za korupciju.Radio Ozon se aktivno priključio seminarima koji su održani.

ANEM-ove serijale činiće 21 radio i 21 TV program, u kojima će se termini ilustrovati pričama o konkretnim slučajevima korupcije u lokalnim sredinama širom Srbije uz stručno objašnjenje razumljivo široj javnosti i predstavljanje anti-korupcijskih mehanizama prevencije i borbe koji stoje građanima na raspolaganju.

Programi, koji će biti završeni početkom 2014, emitovaće se na ANEM-ovim regionalnim i lokalnim radio i TV stanicama širom Srbije u formi intenzivne dvomesečne medijske kampanje namenjene edukaciji građana i medija ali i njihovom ohrabrivanju da preuzmu svoju ulogu u borbi protiv ove negativne društvene pojave.

 

 

You may also like