Sremska Mitrovica – Proteklog vikenda na Fruškoj gori, zabeležen je novi slučaj krivolova. Po saopštenju Nacionalnog parka „Fruška gora”, šumari su u krivolovu uočili četiri osobe, nakon čega su lovokradice pobacale puške i pobegle. Kako navode, reč je o istim osobama koje su u više navrata uhvaćene u krivolovu u januaru 2011. godine.

Lovokrađa u Srbiji jeste poslednjih godina smanjena, ali je i dalje ima. Nju je praktično nemoguće potpuno suzbiti i iskoreniti, ali se mora svesti na najmanji mogući nivo, a to je moguće postići visokim kaznama za nezakonit lov. U protekloj deceniji nijedan lovokradica nije osuđen na zatvorsku kaznu, iako je za to nedelo Krivičnim zakonikom Srbije predviđena i takva kaznena mera. Uglavnom se kažnjavaju novčanom kaznom, uslovnim osudama i opomenama. Čak se beleži da se krivolovcima u najvećem broju slučajeva ne oduzima ni puška, a u krivičnom postupku se ne odlučuje o odštetnom zahtevu, iako ubijena divljač ima svoju cenu, koja nije mala, piše Dnevnik.

Po podacima iz Lovačkog saveza Srbije, kontrola krivolova najefikasnija je u Vojvodini, zato što su naseljena mesta grupisana pa je lovokrađu lakše držati na oku. Nezakonitog lova manje je nego u drugim oblastima i na teritoriji ispod Zapadne Morave, kao i u rejonima Niša i Aleksinca, ali je tu razlog nedostatak divljači. U svim delovima Srbije najvažnija je dobra i organizovana saradnja lovočuvara, šumara i policije. No, čak i kada je ona dobra i kada se lovokradice uhvate u šumi i s nezakonito odstreljenom divljači, nedostaje važna karika: kažnjavanje, i to takvo da se delo više ne ponovi, a i kao opomena onima koji požele da love u vreme lovostaja i bez lovne karte.

You may also like