Za malu maturu tri testa iz sedam predmeta

Sremska Mitrovica – Odluka o završnom ispitu za osmake je doneta i mali maturanti polagaće tri testa. Testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, nosiće na završnom ispitu za osmake po 16 bodova, dok će treći kombinovani test nositi osam bodova. Broj pitanja na testu još nije poznat, kao ni to kada će završni ispit biti održan.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, učenicima će početkom 2014. godine biti dostupne i zbirke zadataka sa model zadacima, kojima mogu da provere stečena znanja i veštine, u skladu sa standardima postignuća predviđenim Programom završnog ispita.

Tokom drugog polugodišta osmaci će imati probne testove, simulaciju završnog ispita u osnovnom obarzovanju i vaspitanju, navodi se u saopštenju.

Probni testovi neće biti ocenjivani, ali će ukazati učenicima i nastavnicima na oblasti u kojima treba intenzivirati učenje i pripremu za polaganje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je Predlog programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je usvojio Nacionalni prosvetni savet.

U saopštenju se ukazuje na obavezu nastavnika da planiraju i programiraju svoj rad u odnosu na standarde i ostvarene rezultate učenika na završnom ispitu.

Ministarstvo je navelo da će za upis u srednje škole dotadašnji školski uspeh biti vrednovan sa maksimalmo 60 bodova.

You May Also Like