Sremska Mitrovica – „Elektroprivreda Srbije“, s obzirom da je završena grejna sezona, dala je nalog distribucijama da intenziviraju aktivnosti obustave isporuke električne energije neredovnim platišama.

Kupci koji imaju dugovanja za utrošenu električnu energiju svoje dugovanje mogu da regulišu do 25. aprila, potpisivanjem sporazuma o reprogramu duga. Dužnici koji žele da potpišu sporazum o reprogramu treba da se obrate lokalnoj elektrodistribuciji kako bi se utvrdilo stanje duga i broj rata.
Odlukom UO EPS-a predviđeno je da broj rata u zavisnosti od visine duge može da bude od 3 do 48. Reprogram se odnosi na dugovanje na dan 31. Decembar 2012. godine, a uslov je da računi za 2013. godinu budu redovno izmireni. Sporazum će biti raskinut ukoliko kupac ne izmiri dve uzastopne rate.

Ističemo da i kupci sa kojima se vodi sudski postupak zbog dugova mogu da reprogramiraju dug uz poravnanje i plaćanje sudskih troškova.

You may also like