Vakcina protiv gripa

Sremska Mitrovica – U skladu sa planom potreba za sezonu 2012./2013, godine,  Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica je napravio plan raspodele za 10.000 doza vakcine protiv gripa. Nakon distribucije koju je sproveo Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, vakcinacija protiv gripa može da otpočne na svim nadležnim vakcinalnim punktovima.

Ova vakcina, pored tipa AH1N1 virusa gripa, sadrži i tipove AH3N2 i B virusa gripa. Vakcina koja je dostupna u domovima zdravlja je inaktivisana, split vakcina, proizvođača Sanofi Pastera.

Sezonska trovalentna vakcina se preporučuje osobama sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećajima rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom, i dr. Pored navedenih potrebno je obuhvatiti osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlene i smeštene u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost. Preporučena je primena ove vakcine i kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod lica zaposlenih u javnim službama koje su u riziku.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2–3 nedelje nakon davanja vakcine. S obzirom na različitu efikasnost vakcine prema uzrasnim kategorijama kod kojih se aplikuje, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika, kao i da se redukuju moguće teže komplikacije u slučaju obolevanja kod osoba koje su u riziku. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešće zapaljenja pluća).

Zavod za javno zdravllje poziva posebno one koji pripadaju visoko rizičnim grupama da se vakcinišu protiv gripa, jer je to u interesu pre svega očuvanja sopstvenog zdravlja, a indirektno i članova svojih porodica/kolektiva, kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine a pripadaju grupama rizika, jer su kod ovih kategorija češće moguće komplikacije i teška klinička slika gripa.

 

You May Also Like