Sremska Mitrovica – Za drugi krug predsedničkih izbora počelo je štampanje 6.803.863 glasačkih listića, što je za 0,5 odsto više od konačnog broja birača u Srbiji, jer je obuhvaćeno i 33.850 rezervnih glasačkih listića.

Na glasačkom listiću koji će biti štampan na hartiji boje pantone, odnosno svetlo drap, pod brojem jedan biće lider Demokratske stranke Tadić, a drugi predsednik Srpske napredne stranke Nikolić. Glasački list će se štampati sa jednom, dve, tri, četiri ili pet jezičkih varjanti, u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojednim jednicama lokalne samouprave.

 

 

You may also like