Ostvarivanje prava na ratne dnevnice

Sremska Mitrovica – Republičko udruženje ratnih veterana od 1990. do 1999. godine „Patriotski front“ obaveštava sve ratne veterane,  učesnike odbrane od  NATO agresije 1999. godine da  novosadski  odbor ovog udruženja vrši upis  ratnih veterana radi ostvarivanja prava na naknadu ratnih dnevnica, na osnovu presude Evropskog suda u Strazburu, za period  ratnog stanja u SRJ od 24.03 do 26.09. 1999. godine.

Evidencija će se vršiti svakodnevno počev od ponedeljka 26. novembra, od 9:00 do 15:00 časova, osim nedelje, u prostorijama  političkog pokreta  Treća Srbija,  na adresi Jevrejska 13, u Novom Sadu.

Prilikom upisa u evidenciju neophodno je priložiti fotokopiju lične karte, fotokopiju vojne knjižice (prva strana sa slikom, strana sa ličnim podacima i strana sa učešćem u ratu) i potvrdu učešća u ratu 1999.godine.

Više informacija ne telefone 021 60 43 140 i  063 1222 480.

 

 

 

 

You May Also Like