Novi konkurs za privatne izvršitelje

Sremska Mitrovica – Ministarstvo pravde Srbije raspisalo je danas novi konkurs za polaganje ispita za privatne izvršitelje, koji će biti održan u junu.

Pisani deo ispita zakazan je za 20. jun na Pravnom fakultetu u Beogradu, objavljeno je na sajtu Ministarstva pravde. O polaganju usmenog dela ispita biće obavešteni kandidati koji polože pisani deo.

Prijava za polaganje ispita se podnosi na obrascu koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs . Naknada za polaganje ispita za izvršitelja iznosi 11.800 dinara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na telefon 011 3622 344.

Na konkurs mogu da se prijave diplomirani pravnici sa dve godine iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine iskustva na pravnim poslovima.
Neblagovremene, nepotpune, odnosno neuredne prijave se odbacuju.

Prva 64 profesionalna izvršitelja u Srbiji, koji su imenovani 14. maja, počeće sa radom u petak pošto polože zakletvu. Planirano je da u Srbiji rade 334 profesionalna izvršitelja. Kada počnu s radom građani i kompanije – kao izvršni poverioci ubuduće će moći, mahom po svojoj volji, da odluče hoće li za postupak izvršenja da angažuju državne – sudske ili privatne – profesionalne izvršitelje, čije će angažovanje morati da plate.

Profesionalni izvršitelji će biti nadležni za sve vrste izvršenja, kao i sudovi, a isključivo nadležni za prinudno izvršenje dugova nastalih po osnovu komunalnih i sličnih usluga. Oni međutim neće sprovoditi izvršenja odluka u porodičnim i radnim sporovima, što ostaje u isključivoj nadležnosti sudskih izvršitelja.

You May Also Like