Nova novčanica od 100 dinara

Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije pustila je u opticaj novčanicu apoena od 100 dinara, sa delimično izmenjenim obeležjima. Ona će će biti paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjima te novčanice iz 2003, 2004. i 2006. godine, saopštila je centralna banka.
Na licu novčanice od 100 dinara nema izmena obeležja, dok je na naličju izmenjen Veliki grb Srbije. Izmena grba je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika Velikog i Malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Srbije. Takođe je izmenjena i godina izdanja (2012) i potpis guvernera.
Novčanice od 100 dinara prvenstveno će služiti za zadovoljavanje redovnih godišnjih potreba gotovinskog platnog prometa i za zamenu novčanica tog apoena koje su nepodobne za opticaj.

You May Also Like