Ko je kriv?

Sremska Mitrovica –  Na mail redakcije stigao je dopis sledećeg sadržaja:

„U sredu, 12. decembra oko 19:00 časova, kondukter Sirmiumbusa nije dozvolio đacima iz Čalme da uđu u đački autobus ovog prevoznika, iako imaju unapred plaćene mesečne karte kod istog. Kondukterovo obrazloženje je bilo : „Kad ja mogu da radim ceo dan, možete i vi da čekate sledeći autobus“ iako je temperatura u to vreme bila 15 , a kondukter je ostavio decu da se smrzavaju na autobuskom stajalištu do dolaska sledećeg autobusa. Objašnjenje za ovaj postupak ne postoji.“

Iz Sirmiumbusa stiglo je sledeće obrazloženje:

„Naime, Ugovorom o prevozu učenika na liniji Sremska Mitrovica-Erdevik koja saobraća preko Čalme, Divoša i Nove Bingule predviđeno je da Generali transport company (GTC) prevozi učenike srednjih škola do Čalme i Divoša sa polaskom u 19:10 časova sa autobuske stanice, a Sirmiumbus vrši prevoz đaka do Bingule i Erdevika sa polaskom u 18:55 sa platoa ispred Železnicke stanice. Autobus koji prevozi đake do Čalme i Divoša polazi 15 minuta nakon polaska koji obavlja Sirmiumbus.“

P. Žambok

 

 

 

You May Also Like