Računi za struju

Sremska Mitrovica – U Elektrodistribuciji Sremska Mitrovica kažu da su računi za utrošenu električnu energiju za Novembar 2012. godine za sve kategorije kupaca  urađeni i podeljeni.

Iz Elektrodistribucije mole kupce da vode računa o roku plaćanja, a to je 20. decembar.

Imajući u vidu da je kraj godine, Elektrodistribucija će preduzeti  sve zakonski dozvoljene mere kako bi naplatili svoja potraživanja od neurednih platiša.

You May Also Like