Sremska Mitrovica – Na centralnom gradskom trgu, slikari iz Ulice slikara danas su Mitrovčanima predstavili jednu veoma aktuelnu vrstu umetnosti „3D street art“.

Ova umetnost se bazira na stvaranju iluzije postojanja trodimenzionalnih objekata u prostoru, koji zapravo predstavljaju dvodimenzionalni crtež, odnosno sliku koja posmatrana isključivo iz jedne određene tačke stvara iluziju postojanja trodimenzionalnog objekta.

Milan Kardaš, slikar iz Ulice slikara je rekao da „3D street art“ predstavlja umetničku formu koja je trend u svetu  a koji se bazira na stvaranju iluzije 3D objekta u prostoru.

„Mi smo danas na mitrovačkom trgu kako bi ovu umetničku formu predstavili našim sugrađanima. Izabrali smo nekoliko objekata koje ćemo predstaviti u amorfnoj formi, formi koja će omogućiti posmatračima da posmatrajući objekat iz jednog ugla stvore iluzuja 3D objekta u samom prostoru. Važno je napomenuti da sami posmatrači mogu stupiti u interakciju sa umetničkim delom što će činiti jednu kompaktnu celinu“, dodao je Kardaš.

Predstavljanje ove sve popularnije umetnosti kod nas podržala je Gradska uprava za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu, obezbedivši slikarima iz Ulice slikara neophodan radni materijal.

Načelnica Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu, Nataša Kopčić, prilikom posete ovog zanimljivog događaja, rekla je da je „3D street art“  još jedna lepa zajednička aktivnost slikara iz Ulice slikara i grada.

 

 

 

You may also like