Sremska Mitrovica – Primenom novog Pravilnika o izdavanju novih vozačkih dozvola počelo je, polovinom ovog meseca, izdavanje novih vozačkih dozvola sa novim kategorijama. Novu vozačku dozvolu dobijaju i osobe koje produžavaju ili zbog oštećenja zamenjuju, odnosno traže novu zbog gubitka stare vozačke dozvole.
Stara A kategorija
Lice koje poseduje staru A kategoriju dobija nove kategorije i to:
1. sa navršenih 16 godina dobija kategorije AM (moped), A1 (motocikl do 125 kubika), M (motokultivator) i F (traktor i radna mašina) kategoriju.
2. sa navršenih 18 godina dobija kategoriju AM, A1 i A2 (motocikli preko 125 kubika, a snage manje od 15 kilovata) kao i M i F kategoriju.
3. sa navršenih 24 godine dobijaju i A kategoriju.
Stara B kategorija
Lice koje posjeduje staru B kategoriju dobija nove kategorije i to: B, B1, AM (moped), M (motokultivator), F (traktor i radna mašina) i BE (putničko vozilo s prikolicom, (prikolica preko 750 kg najveće dopuštene mase) . Vozač sa B kategorijom može vući laku prikolicu (najveće dozvoljene mase do 750 kg) bez BE kategorije).
Stara C kategorija
Lice koje poseduje staru C kategoriju dobija nove kategorije i to:
1. sa navršenih 18 godina dobija C1 (teretna vozila do 7500 kg najveće dopuštene mase)
2. sa navršenih 21 godinu starosti dobija C kategoriju (teretna vozila bez ograničenja mase) i C1 kategoriju.
Stara D kategorija
Lice koje poseduje staru D kategoriju dobija nove kategorije i to:
1. sa navršenih 21 godinu dobija D1 kategoriju
2. sa navršenih 24 godine starosti dobija D1 i D kategoriju.
Stara „Dozvola za vozača traktora“
Lice koje poseduje staru „dozvolu za vozača traktora“ dobija nove kategorije i to: AM, M i F kategoriju.
Stara potvrda „Poznavanje saobraćajnih propisa“
Lice koje poseduje potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa dobija sljedeće kategorije:
1. sa navršenih 15 godina dobija M kategoriju
2. sa navršenih 16 godina dobija AM i F kategoriju.
Osobe koje poseduju E kategoriju uz C kategoriju a imaju i D dobiće i D1E i DE kategorije.
Vozačke dozvole se moraju zameniti do 10.juna 2014 godine a dozvola za vozača traktora i potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa do kraja ove godine.
Piše: Ljubomir Stefanović, inž.
Vlasnik auto-škole „AUTOAS“, Sr.Mitrovica

You may also like