Sremska Mitrovica – Danas bi trebala da počne gradnja zajedničke komunalne deponije koju realizuju gradovi Šabac i Sremska Mitrovica.
U skladu sa Nacionalnom strategijom, opština Sremska Mitrovica je lokacija za Regionalnu deponiju i reciklažni centar za područje koje obuhvata Sremski okrug.
Lokacija ove deponije biće kod sela Šašinci.Sva potrebna dokumentacija za izgradnju je prikupljena, pa su i radovi već započeti, grubi zemljani radovi su obavljeni a celokupna izgradnja će teći u dve faze. Prva faza treba da bude završena u naredne dve godine. U troškovima izgradnje regionalne deponije učestvovaće i Sremska Mitrovica i Šabac.

You may also like