Sremska Mitrovica – Zdravstvene knjižice koje su važile do 31. decembra 2010. godine, do stupanja na snagu izmena Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju, moći će da se overe i na osnovu dokumentacije podnete za prethodnu overu.Najvećem broju osiguranika rok važenja zdravstvene knjižice produžen je sa šest na 12 meseci. Poljoprivrednicima će se knjižice overavati na 12 meseci, dok će zaposleni po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru dobiti markicu u zdravstvenoj knjižici za šest meseci, a isto važi i za studente koji su napunili 26 godina života. To je omogućeno izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju, koje je Upravni odbor RZZO usvojio 31. decembra prošle godine. Najveći broj mitrovčana ima markice u zdravstvenim knjižicama, a svima onima koji su imali overene knižice do stupanja na snagu izmena tog pravilnika trebalo da budu overene ponovo i bez podnošenja novih dokaza o uplati doprinosa za zdravstvo.

You may also like