Regresiranje troškova boravka trećeg i četvrtog deteta u vrtićima

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju, Novka Mojić potpisala je sa predstavnicima lokalnih samouprava i direktorima predškolskih ustanova ugovore o regresiranju troškova boravka trećeg i četvrtog deteta u vojvođanskim vrtićima.Reč je o jednoj od najznačajnijih mera iz Programa pronatalitetne politike Vlade Vojvodine, za koju je, u ovogodišnjem budžetu, obezbeđeno 195 miliona dinara.
Prema rečima Novke Mojić, od početka primene, ova mera daje veoma dobre rezultate, pa je 2005. godine njome bilo obuhvaćeno 4.000 dece, da bi se krajem 2010. taj broj se popeo na 6.400.
Mojić je podsetila i da se u okviru Programa pronatalitetne politike relizuje još nekoliko značajnih mera, kao što su roditeljski dodatak za prvo dete (30 hiljada dinara), jednokratna novčana pomoć za porodice u kojima se rode blizanci (400 hiljada dinara) i trojke (600
hiljada dinara).

You May Also Like