Sremska Mitrovica – Pošta Srbije je svojim korisnicima usluge post ekspres omogućila da zahtev za preuzimanjem njihovih pošiljaka dostave elektronski, preko interneta, koristeći aplikaciju Web express (na adresi:http://www.postexpress.rs/usluge/web-express.asp).

Web express korisniku obezbeđuje dolazak kurira na navedenu adresu za preuzimanje pošiljaka bez prethodnog kontaktiranja Pozivnog centra, automatsko popunjavanje i štampanje adresnice i praćenje statusa poslatih pošiljaka. Istovremeno, korisnik je u mogućnosti da formira elektronsku bazu svojih klijenata, kao i arhivu svih poslatih pošiljaka u elektronskoj formi. Web express je u prvoj fazi namenjen pravnim licima koja imaju zaključen ugovor o prenosu post ekspres pošiljaka, a za formiranje korisničkog naloga i sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na e-mail: postexpress@ptt.rs.

You may also like