Pacijenti koji se leče u privatnom zdravstvenom sektoru uskoro će moći od svojih lekara da dobiju uput za bolničko lečenje, za pregled kod specijaliste u državnom sektoru ili da otvore bolovanje.
Da bi i privatnici mogli da pružaju ove usluge, uslov je da privatna zdravstvena ustanova sklopi ugovor sa RZZO. To, prema ovom pravilniku, mogu da urade poliklinike, domovi zdravlja, lekarske i stomatološke ordinacije, ali medicinski karton pacijenta ostaje u državnom domu zdravlja.
Za propisivanje lekova sa liste A i liste A 1, u Sremu je nekoliko privatnih ordinacija zaključilo ugovore.

1.Ordinacija opšte medicine Dr. Rebić Kuzmin,
2.Lekarska ordinacija Dr. Lukić – opšta medicina Sremska Mitrovica,
3.Poliklinika Dr Korkut – Tešić oblast pedijatrija – Indjija,
4. Lekarska ordinacija Čemerlić – opšta medicina Sremska Mitrovica,
5. Specijalistička ordinacija za pedijatriju Dr Dinčić Sremska Mitrovica,
6.Poliklinika Ginako – ginekologija Ruma Dr Ravić Jadranka.

Nova pravila važe samo za lekare opšte prakse, pedijatre, ginekologe i stomatologe u privatnoj praksi. Troškove lečenja kod privatnika pacijenti će i dalje plaćati iz svog džepa, ali lekove, pomagala, specijalističke preglede ili bolničko lečenje u državnoj ustanovi za koju uput napiše privatnik pokriva zdravstveno osiguranje.

Prava privatnih lekara
Kad zaživi novi pravilnik, privatnici će moći da:
upute pacijenta na bolničko lečenje
napišu uput za specijalistu
otvore bolovanje
propišu medicinsko-tehničko pomagalo
(Napomena: tekst je u jednom delu preuzet iz lista „Blic“ od 10.01.2011.)

Možda Vam se svidi i