Sremska Mitrovica – Primenom novog pravilnika o izdavanju novih vozačkih dizvola počela je i primena dela novog zakona u vezi uslova za obuku i polaganje vozačkih ispita. Njvažnije novine su u veyi A, B, C, C1, D i D1 kategorije.
Obuka svih do sada upisanih kandidata se obavlja prema starim pravilnicima o obuci i starim cenama obuke. Bitna je razlika u pravu na polaganje vozačkog ispita i izdavanju vozačkih dozvola. Lice može početi sa obukom ako ima godinu dana manje od uslova za dobijanje vozačke dozvole, a ispti može polagati kada napuni godine za izdavanje vozačke dozvole.
A KATEGORIJA
Lice sa navršenih 16 godina položenim ispitom stiče pravo na kategorije AM (moped) i A1 (motocikli do 125 kubika).
Lice sa navršenih 18 godina dobija kategoriju AM, A1 i A2 ( motocikli sa 125 kubika, a snage manje od 15 kilovata). Lica sa navršenih 24 godine dobijaju i A kategoriju.
B KATEGORIJA
Obuka se nastavlja po starim pravilnicima do donošenja novih pravilnika o obuci i polaganju vozačkog ispita, koji se očekuju uskoro. Lice sa navršenih 16 godina može započeti obuku a ispit polagati sa navršenih 17 godina.
Posebno važna novina je izdavanje probnih vozačkih dozvola za B jategoriju jer se umesto dosadašnje redovne dozvole dobijaju probne dozvole za lica svih uzrasta od 17 do 77 godina. Posebno, lica sa navršenih 17 godina, odnosno koja nisu navršila 18 godina mogu upravljati vozilom samo u pratnj8i iskusnog vozača sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina do navršenja punoletstva.

C, C1 KATEGORIJA
Za obe kategorije mogu se obučavati samo lica koja poseduju vozačku dozvolu B kategorije. Za C kategoriju se može početi sa obukom sa navršenih 20 godina a ispit polagati sa navršenih 21 godinu starosti.
D, D1 KATEGORIJA
Za kategoriju D1 mora se posedovati vozačka dozvola C1 kategorije u trajanju od najmanje 2 godine i navršenih 20 godina za obuku, odnosno 21 godinu za polaganje vozačkog ispita. Za D kategoriju mora se posedovati C kategorija u trajanju od najmanje 2 godine i navršenih 23 godine za obuku, odnosno 24 godine za polaganje vozačkog ispita.

Piše Ljubomir Stefanović inž.
Vlasnik auto – škole „Autoas „ Sremska Mitrovica

You may also like