Sremska Mitrovica – „Kuća na pola puta“ naziv je projekta koji već tri godine funkcioniše u Sremskoj Mitrovici. Ovim programom se podrazumeva da deca koja izađu iz domova za decu bez roditeljskog staranja ili iz hraniteljskih porodica, u kojima su smeštena dok ne napune 18. godina, dobiju pravo na smeštaj u dvosobnom stanu u centru grada.
Pokrovitelj ovog projekta je Grad Sremska Mitrovica koji u toku godinu dana, koliko deca imaju pravo na boravak u stanu, finansira njihove obaveze kao i režijske troškove održavanja stana. Takođe, u toku njihovog boravka u stanu, zaposleni u Centru za socijalni rad „Sava“ redovno obilaze decu, razgovaraju sa njima, usmeravaju ih i pomažu u traženju posla.
Pronalazak posla predstavlja velik problem, jer kada izađu iz programa socijalne zašite, ova deca nemaju prednost pri zapošljavanju, rekla je za Radio Ozon Slađana Carević, psiholog.

U „Kući na pola puta“ u Sremskoj Mitrovici ima mesta za ukupno petoro dece, a trenutno je na smeštaju njih troje.

You may also like