Sremska Mitrovica – Za organizovanje i sprovođenje javnih radova u Srbiji u 2011. godini opredeljeno je 700 miliona dinara, što će omogućiti radno angažovanje na određeno vreme oko 5.000 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.
Javni konkurs objavljen je 19. januara u dnevnim listovima i na sajtu www.nsz.gov.rs.

U Sremskom okrugu ove godine organizovaće se javni radovi u okviru kojih će 160 lica s evidencije nezaposlenih dobiti posao, saopštila je Nacionalna služba zapošljavanja – Filijala Sremska Mitrovice.

Javni radovi biće organizovani u socijalnim, humanitarnim i kulturnim delatnostima, na održavanju i obnavljanju infrastrukturnih objekata, kao i održavanju i zaštiti životne sredine.

Troškovi sporovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.
Prošle godine na javnim radovima u Sremskom okrugu bila su angažovana 152 lica.

You may also like