Skupština Srbije usvojila je u sredu, 27. septembra 2017. godine, Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zakon o visokom obrazovanju predviđa da akreditaciju fakulteta obavlja Nacionalno akreditaciono telo, što bi trebalo da omogući kvalitetniji proces akreditacije.

Proces akreditacije do sada je obavljala Komisija za akreditaciju. Nacionalno akreditaciono telo finansiraće se iz prihoda od naknada za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova. To telo podnosiće izveštaj o svom radu Vladi jednom godišnje, a izuzetno na zahtev Nacionalnog saveta i ministarstva.

Predviđeno je da Komisija za akreditaciju bude stručno telo Nacionalnog akreditacionog tela. Zakonom je predviđeno da članovi tela za akreditaciju budu predstavnici Ministarstva prosvete.

Utvrđeno je da Nacionalni savet ima 17 članova, a da se njih šest bira na predlog Konferencije univerziteta Srbije a dva na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola.

Sedam članova biraće se na predlog Ministarstva prosvete, a dva na predlog Privredne komore Srbije.

Utvrđeno je i da Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela ima sedam članova od kojih su tri člana na predlog ministarstva.

Utvrđeno je i formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, koji će, kako je u obrazloženju predloga zakona navedeno, predstavljati „vezu visokog obrazovanja i privede“.

Prema ovom zakonu, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova.

Usvojeni Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da predstavlja „krovni zakon“ i temelj kvalitetnog obrazovanja.

Taj zakon treba da omogući da se obrazovanje uskladi sa razvojem društva i da obezbedi veću autonomiju ustanovama u obrazovanju.

Tim zakonom predviđeno je da ministar bira direktore škola što je naišlo na kritike poslanika opozicije.

Obrazlažući zakon u Skupštini Srbije ministar prosvete Mladen Šarčević je kazao da su njime predviđene visoke kompetencije u izboru direktora čije imenovanje ministar na kraju verifikuje.

Direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Predlogom je proširena odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Zakonom je propisana i odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

Uvodi se i jedinstven obrazovni broj kao oznaka koja se dodeljuje učeniku i prati kroz sve nivoe obrazovanja.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i