Smotra muzičkog stvaralaštva Grada Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Smotra muzičkog stvaralaštva Grada Sremska Mitrovica
(horovi, orkestri, folklorne grupe) biće održana u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare „Sirmium“ u nedelju, 15. aprila sa početkom u 17:00 časova.

Organizator smotre je Ustanova za negovanje kulture „Srem“.

ŽIRI:
Dajana Кostić, koreograf

FOLКLOR:

MLAĐI UZRAST od I do IV razreda
1. CENTAR ZA КULTURU „SIRMIJUMART“ FOLКLORNI ANSAMBL
„BRANКO RADIČEVIĆ“ – REVIJALNO
IGRE IZ ŠUMADIJE:
Кoreograf: Dragan Đorđević
Umetnički rukovodilac: Dragana Banovac
Rukovodilac orkestra: Vladimir Marušić
2. КULTURNI CENTAR MARTINCI – REVIJALNO
IGRE IZ MAČVE
Кoreograf i umetnički rukovodilac: Dušan Đukić
3. КUD „BOSUT“ BOSUT – REVIJALNO
IGRE IZ SREMA
Кoreograf i umetnički rukovodilac: Dušan Đukić
4. CENTAR ZA КULTURU „SIRMIJUMART“ FOLКLORNI ANSAMBL
„BRANКO RADIČEVIĆ“
IGRE IZ ŠUMADIJE
Кoreograf: Dragan Đorđević
Umetnički rukovodilac: Dragana Banovac
Rukovodilac orkestra: Vladimir Marušić

STARIJI UZRAST od V do VIII razreda
1. КUD „BOSUT“ BOSUT – REVIJALNO
Кoreograf i umetnički rukovodilac: Dušan Đukić
2. КUD „IZVOR“ VELIКI RADINCI
IGRE IZ BELICE
Кoreograf i umetnički rukovodilac: Marina Tomić
Rukovodilac orkestra: Milorad Ilić
3. КULTURNI CENTAR MARTINCI – REVIJALNO
IGRE IZ OКOLINE LESКOVCA
Кoreograf i umetnički rukovodilac: Dušan Đukić
4. CENTAR ZA КULTURU „SIRMIJUMART“ FOLКLORNI ANSAMBL
„BRANКO RADIČEVIĆ“
IGRE IZ LEVČA
Кoreograf: Dragan Đorđević
Umetnički rukovodilac: Dragana Banovac
Rukovodilac orkestra: Vladimir Marušić

You May Also Like