Predstava „U agoniji“ na sceni mitrovačkog pozorišta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 22. februara sa početkom u 20:00 časova na Velikoj sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici biće odigrana večernja predstava pod nazivom „U agoniji“.

Reditelj: Ana Đorđević
Uloge tumače: Marija Vicković (Laura Lenbach), Radovan Vujović (Ivan Križovec), Branko Cvejić (narator/inspektor)

Celokupni književni opus Miroslava Krleže, naročito onaj između dva rata, oduvek je funkcionisao kao uzbudljiv spoj dobre literature, enciklopedijskog akademizma i levog političkog angažmana. Negde na rubu tog glavnog toka ispunjenog socijalnim dramama, političkim prevratima i lutanjima intelektualaca, od „Glembajevih“ i „Galicije“ do „Balada“ i „Zastava“, smješten je komad „U agoniji“, napisan 1928. i dopunjen trideset godina kasnije.

Novu inscenaciju Krležine drame, ispunjenu drugačijom poetikom i neobičnim rediteljskim rukopisom, gledaćemo ovoga puta u nezavisnoj produkciji. Predstava ne započinje uobičajeno, svađom bračnog para Lenbach, u trenutku kada Austro-Ugarske Monarhije više nema i kada su pripadnici aristokratije odjednom morali zarađivati hleb kojekako i snalaziti se u novim uslovima. U novoj izvedbi čitavog tog prvog čina nema; detronizirani Lenbach već je izvršio samoubistvo, a Laura, još umrljana muževljevom krvlju, pokušava s advokatom Križovcem, čovekom kojeg zaista i do kraja voli, nekako izaći iz te životne noćne more.

Bitno za predstavu je da rediteljka Ana Đorđević taj komad nije videla kao „epsku priču jedne ljubavi“, nego kao dramu „u zoru savremenog doba kakvo danas znamo“. Dvoličnost, cinizam i pokvarenost advokata Križovca, koji novcem i uticajem može kupiti sve, čak i vlastitu ministarsku fotelju, a ljubav jedne žene baciti pod noge, obrazac je društvenog procesa „modernizacije“ koji je započet nakon Prvog svetskog rata i čiju zrelu fazu gledamo upravo sada. Današnja podređenost ljudi kapitalu i neiskrenim odnosima u javnom i privatnom životu samo su najekstremniji odraz onoga što se začelo upravo tada, i to je bio motivacijski okidač za ovu izvedbu. Ili kako kaže rediteljka Đorđević: „Kroz intenzivan sukob muškarca i žene, u predstavi pratimo proces postepenog shvatanja laži u kojoj moderni čovek živi i proces demistifikacije principa po kojem funkcioniše društvo u celini.“

Kada shvati svu laž svoje intimne i egzistencijalne situacije, Laura se ne ubija patetično i melodramatski, kako je zamislio Krleža, nego s dva precizna metka ustreljuje Križovca, kako bi se na nekoj dubljoj ravni oslobodila okova koji su joj uništili život. Dvoje protagonista – Marija Vicković kao Laura i Radovan Vujović kao Križovec – uz svesrdnu pomoć Dijane Diklić, saradnice za specifični krležijanski govor, uverljivo su odigrali taj odnos, balansirajući rubom između intimne drame i sumorne slike vremena koje dolazi. Tome su na indirektan način služile i Krležine didaskalije – opisi radnje i raspoloženja likova, koje je na diskretan način izgovarao treći protagonist, Branko Cvejić, narator/inspektor u ovoj predstavi. Zaključno, ovakva izvedba komada ‘U agoniji’ nije nas želela uvući u ljubavnu dramu iz nekadašnjega građanskog salona, nego nas izvući na poziciju svedoka jednog vremena, čijoj završnoj fazi upravo prisustvujemo.

Cena ulaznice: 800 dinara.
Rezervacije ulaznica za ovu predstavu važe do ponedeljka 19. februara.
Sve informacije i rezervacije karata mogu se dobiti na broj telefona: 022/615-115.

You may also like