Izveštaj sa Smotre muzičkog stvaralaštva Grada Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – U nedelju, 15. aprila u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum, održana je Smotra muzičkog stvaralaštva Grada Sremska Mitrovica, u organizaciji Ustanove za negovanje kulture „Srem“.

Za Smotru se prijavilo 12 ansambala, ukupno u tri kategorije: mkađi uzrast, stariji uzrast i izvorno stvaralaštvo.

Na Zonsku smotru, koja će se održati 22. aprila, u Sremskoj Mitrovici, selektor Dajana Kostić, koreograf, uputila je sledeće ansamble:

– Mlađi uzrast: Centar za kulturu „Sirmijumart“ Folklorni ansambl „Branko Radičević“
– Srednji uzrast: KUD „Izvor“ Veliki Radinci, zatim Centar za kulturu „Sirmijumart“ Folklorni ansambl „Branko Radičević“ i Kulturni centar Kuzmin
– Izvorno stvaralaštvo: Društvo za negovanje ukrajinske kulture „Kolomejka“.

You May Also Like