Sremska Mitrovica – Ustanova za negovanje kulture „Srem“ organizuje 10.  Smotru likovnog stvaralaštva amatera grada Sremska Mitrovica.
Na ovoj opštinskoj smotri jedan autor može da učestvuje sa najviše dva rada, adekvatno opremljena, pod uslovom da nisu starija od dve godine (2012. i 2013) i da nisu ranije učestvovala na smotri.

Na smotri mogu da učestvuju radovi u svim vidovima likovnog izražavanja – slikarstvo, vajarstvo, grafika, primenjena umetnost, fotografija, karikatura i dr.

Radovi  po gabaritima i težini moraju da odgovaraju lakom transportu i uslovima za izlaganje. Bez obzira na umetnički kvalitet, svaki rad koji ne udovolji ovom uslovu biće diskvalifikovan.

Radovi se mogu doneti u Ustanovu za negovanje kulture „Srem“ , ulica Vuka Karadžića 10, od 26. avgusta do 6. septembra tekuće godine.

Nakon ove Smotre sledi XII smotra likovnih stvaralaca Srema (Zonska smotra) u Rumi, 12. oktobra 2013. godine, i XIII smotra likovnih stvaralaca Vojvodine, koja se održava u Sremskoj Mitrovici, 10. novembra 2013. godine.

You may also like