DRI u kontroli računa Opštine Ruma pronašli pogrešne evidencije i knjiženja, nedostatak kontrole i nelogične ugovore 

Od strane Ozon
0 komentar

Ruma. Otkriveni su ozbiljni propusti sa javnim sredstvima u Opštini Ruma, prema izveštaju Državne revizorske institucije (DRI). Povlašćeni lekari, sumnjivi aneksi i fakture, kao i neučinjeni poslovi, samo su neki od problema koje je DRI istakla u svojoj kontroli računa ove opštine.

DRI je istakla nekoliko primera problematičnog postupanja sa javnim novcem, a koje prenosi 021.rs.

Naime, Opština Ruma je iznos od 1,9 miliona dinara platila lekarima za utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van bolnica, kao i za izdavanje potvrda o smrti. Iako je naknada za pregled preminule osobe trebala biti 2.000 dinara, pojedinim lekarima je isplaćena suma od 4.500 dinara, prekršivši pritom utvrđena pravila. Identitet tih lekara ostaje nepoznat, a predstavnici opštine nisu pružili objašnjenje za ovu situaciju.

Takođe, revizori su otkrili da Opština Ruma nije utvrdila ekonomsku cenu programa vaspitanja i obrazovanja po detetu. Skupština Ruma donela je Odluku o besplatnom boravku dece u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ u ovom mestu. Iako je ova odluka doneta još 2017. godine, nadležni organ Opštine Ruma nije utvrdio ekonomsku cenu programa vaspitanja i obrazovanja po detetu, iako to mora da učini kako bi, između ostalog, mogao i da se pripremi budžet opštine.

Napredak na polju infrastrukture takođe je upitan. Naime, DRI je otkrila da je 1,9 miliona dinara preneto Poljoprivrednoj stručnoj službi DOO Ruma za sufinansiranje projekta, ali bez zaključenog ugovora. Osim toga, postojali su sumnjivi aneksi ugovora, dok je opštinsko preduzeće za urbanističko planiranje sklapalo poslove bez adekvatnog nadzora i evidencije.

Čak i kada se radi o naplati različitih poreza i naknada, efikasnost opštinske vlasti je ozbiljno upitna. Privatne firme duguju opštini više od 19 miliona dinara na ime komunalne takse za isticanje firme, a više od 13 miliona dinara za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Iako je prihod od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta iznosio 796.000 dinara, potraživanja iznose 6,3 miliona dinara, a poteškoće u naplati su očigledne.

Uprkos ovim saznanjima, opštinske vlasti nisu dale odgovore na pitanja novinara, dodatno produbljujući zabrinjavajuće osećanje netransparentnosti i neodgovornosti.

Vest u celosti čitajte na 021.rs.

Možda Vam se svidi i