Na uvidu Prostorni plan rekonstrukcije pruge Beograd-Šid-granica Hrvatske. Sa 100 na 160 kilometara na sat

Od strane Ozon
0 komentar

Rani javni uvidu u Materijal za izradu PPPPN infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je na rani javni uvid Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Šid-granica Hrvatske, deonica Stara Pazova-Golubinci-Šid i pruge Inđija-Golubinci.

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 30.03.2022. godine do 13.04.2022. godine.

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonica Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge Inđija – Golubinci u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 13.04.2022. godine.

Navodi se i da je u periodu od 2008. do 2010. godine izvršena rekonstrukcija i modernizacija deonice Batajnica-Stara Pazova-Golubinci i da se trenutne brzine vozova kreću u rasponima od 30-100 (120) km/h, što je prouzrokovano lošim stanjem donjeg i gornjeg stroja pruge. S druge strane na deonici Stara Pazova-granica Hrvatske brzina je od 80 do 100 km/h.

Stoga je, navodi se, neophodna modernizacija i rekonstrukcija, a plan je da se na celoj dužini železničke pruge Beograd-Šid-granica Hrvatske formira savremena dvokolosečna pruga za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i brzinu do 160 km/h.

Takođe potrebno je izgraditi i/ili rekonstruisati sve postojeće objekta (mostove, propuste), kao i instalirati savremene signalne i telekomunikacione opreme i izvršiti rekonstrukciju i prilagođavanje stanica, staničnih objekata i koloseka za predviđenu brzinu.

Koncepcija tehničkog rešenja podrazumeva ukupno 8 stanica i 4 stajališta, navodi se u planu.

Možda Vam se svidi i