Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom covid 19 subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000 dinara, a najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000 dinara.

Godišnja kamatna stopa iznosi 3%, od čega je 1% na teret korisnika kredita, a 2% refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije. Rok vraćanja kredita je do 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci.
Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Više informacija i zahtev potražite OVDE.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i