Nezaposlene majke za treće ili četvrto dete i u ovoj godini će dobijati materinski dodatak u iznosu od 15.000 dinara mesečno, odlučeno je na sednici Pokrajinske vlade.

Pravo na ovu pomoć u 2019. godini već je ostvarilo 657 nezaposlenih majki, a prema procenama, u 2020. godini to pravo ostvariće još oko 840 majki. To znači da će ove godine ukupno 1.497 mama sa troje ili četvoro dece moći da računa na ovu finansijku pomoć. Za ovu meru demografske politike u AP Vojvodini u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 300 miliona dinara.

Odluka da se pomogne nezaposlenim majkama sa troje ili četvoro dece, jedinstvena u Srbiji, doneta je 2018. godine, a počela je da se primenjuje od 2019. godine. Po toj odluci, iznos od 15.000 majke bez zaposlenja mesečno dobijaju dve godine.

Pravo se odnosi samo na nezaposlene majke, s obzirom na to da zaposlene majke novorođenog trećeg ili četvrtog deteta, po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, već imaju pravo na naknadu.
I do tada je Pokrajina isplaćivala pomoć za treće dete i iznosila je 12.000 dinara, a ukinuta je 2018. godine zbog usvajanja Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Jedna od pronatalitetnih mera Pokrajinske vlade se odnosi i na mogućnost unapređenja uslova stanovanja porodicama u kojima se rodi treće i četvrto dete. Preko konkursa se dodeljuju bespovratna sredstva za stambeno proširenje porodicama sa troje i četvoro dece. U 2018. godini dodeljeno je 57, a lane – 117 ugovora.

ekapija.com/Večernje novosti

You may also like