Učenici će polagati završni ispit 17, 18. i 19. juna

Od strane Ozon
0 komentar

Skoro 70.000 učenika koji završavaju osmi razred polagaće završni ispit, i oni će moći da konkurišu za neko od 76.239 mesta u srednjim školama širom Srbije.

Prema podacima Ministarstva prosvete, polovina od ukupnog broja mesta su u četvorogodišnjim srednjim stručnim školama, 20 odsto u trogodišnjim profilima u stručnim školama, a 25 odsto mesta ima u gimnazijama. Ostatak čine kvote u muzičkim, baletskim školama, umetničkim likovnim profilima i specijalnim školama.

Đaci treba da se prijave za polaganje završnog ispita do 7. juna u svojim osnovnim školama. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika rešavaće 17. juna, dan kasnije, 18. juna polagaće matematiku, a 19. juna kombinovani test. Sva tri dana polaganje traje od 9 do 11 sati. Preliminarni rezultati će se znati 21. juna, a nakon žalbi škole će istaći konačne rezultate 27. juna.

Upisna pravila ostaju ista kao i lane. Uspeh iz osnovne škole donosi najviše 60 poena i izračunava se tako što se prosek, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži sa četiri. Na završnom ispitu se može osvojiti maksimalno 40 bodova. Bez greške urađeni testovi iz maternjeg jezika i matematike donose po 13 poena, a kombinovani test 14.

Dodatne bodove obezbeđuju nagrade sa međunarodnih i republičkih takmičenja, ali samo u osmom razredu i to iz predmeta koji se polažu na maloj maturi. Prvo mesto na međunarodnom takmičenju vredi 12 poena, drugo 10, a treće osam, a na republičkom šest, četiri i dva boda. Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova. Treba imati na umu i da se pod prva tri mesta podrazumevaju prvi, drugi i treći najbolji postignut rezultat na takmičenju objavljen na rang-listi, a ne da će dodatne poene dobiti svi koji su osvojili neku od nagrada.

Da bi se upisala četvorogodišnja srednja škola potrebno je najmanje 50 poena.

Nakon polaganja završnog ispita i objavljivanja konačnih rezultata, učenici popunjavaju listu želja, u koju mogu da navedu najviše 20 opredeljenja – obrazovnih profila koje bi želeli da upišu. Savet je da se napiše svih 20 želja, jer se neretko dešava da učenik ostane neraspoređen u prvom upisnom krugu jer je napisao samo nekoliko škola i pogrešno procenio da će sigurno negde upasti.

Takođe treba imati u vidu koliko je poena bilo potrebno za upis ranijih godina, ali i tu treba biti obazriv u proceni jer je u nekim školama donja granica varirala i do desetak bodova. Statistika prethodnih upisa svedoči da se najveći broj đaka upiše po nekoj od prve tri želje. Obrazac liste želja se dobija uz konkurs, a može se kupiti posebno u knjižarama, u slučaju da se pogreši prilikom popunjavanja.

Na osnovnu iskazanih opredeljenja i ukupnog broja poena đaci se kompjuterski raspoređuju po profilima, odnosno smerovima gimnazija, potom sledi i upis u srednje škole. Kandidati koji posle prvog kruga ostanu neraspoređeni konkurišu u drugom krugu, ali isključivo tamo gde je ostalo slobodnih mesta. Za one koji ni tada ne obezbede mesto treća šansa je u septembru, kada se javljaju direktno srednjim školama.

Kalendar upisnih aktivnosti:
* Polaganje završnog ispita iz srpskog (maternjeg) jezika 17. juna; rešavanje testa iz matematike 18. juna; rešavanje kombinovanog testa 19. juna;
* Osnovne škole objaviće preliminarne rezultate završnog ispita 21. juna;
* Podnošenje žalbi komisiji osnovne škole na rezultate završnog ispita 22. juna;
* Podnošenje žalbi okružnoj upisnoj komisiji 24. juna;
* Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita 27. juna;
* Predavanje lista želja 28. i 29. juna;
* Raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija objavljuje matična osnovna škola 7. jula;
* Prvi upisni krug 8. i 9. jula;
* Osnovne škole objavljuju spisak preostalih slobodnih mesta 7. jula;
* Neraspoređeni kandidati podnose listu želja 8. jula;
* Konačni raspored kandidata u drugom upisnom krugu objavljuje matična osnovna škola 10. jula;
* Upis ovih kandidata 11. jula.

Dokumenta za upis:
– Prijava za upis;
– Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
– Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, ako su oni propisani za obrazovni profil za koji se konkuriše.

danas.rs

Možda Vam se svidi i