Razvod automatski u matičnim knjigama

Od strane Ozon
0 komentar

Vlada Srbije je saopštila da zahvaljujući saradnji Ministarstva pravde i Ministarstva državne samouprave počinje automatsko upisivanje razvoda u matične knjige venčanih, piše RTS.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je danas poslao instrukciju svim matičarima širom Srbije za postupanje u ovakvim slučajevima.

„Na ovaj način idemo u korak sa ciljevima reforme javne uprave, to jest, smanjenja birokratije i dodatnog trošenja i vremena i novca naših građana“, rekao je Ružić.

Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da će matičari sami upisivati promenu o venčanom stanju na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda.

„Ideja je da daljim umrežavanjem baza podataka olakšamo svakodnevicu kako građanima, tako i zaposlenima u upravi i postanemo efikasniji u radu“, rekla je ona.

Matičari će, na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda, bez odlaganja upisati podatak o razvodu braka u elektronski Registar matičnih knjiga i u papirni oblik matične knjige.

Na ovaj način će se postići veća efikasnost u radu državnih organa i maksimalna ažurnost Registra matičnih knjiga.

Autor: RTS

Photo via Good Free Photos

You may also like