PROŠIRENA LISTA PROFESIONALNIH OBOLJENJA Ovo je kompletan spisak bolesti zbog kojih će se IĆI U PENZIJU

Od strane Ozon
0 komentar

Lista profesionalnih oboljenja je kako naovdi Blic proširena, te se u novom Pravilniku, koji treba da olakša dokazivanje obolevanja na radnom mestu, od sada mogu naći i oštećenje sluha izazvano bukom, trovanje talijumom, tetanus…

Lista nije menjana više od decenije, a sada će se na revidiranoj listi profesionalnih oboljenja u Srbiji, naći desetak novih bolesti, u odnosu na prethodno postojećih 56.

Zaposleni u Srbiji često se suočavaju sa problemima na radu, nedavno je objasnio Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović“, koji je učestvovao u izradi Pravilnika. On je naveo da postoje i slučajevi poput radnika koji je oboleo od plućne azbestoze i kome je Institut radio ekspertizu, ali poslodavac neće da mu izda potvrdu sa radnog mesta da je bio izložen azbestu.

U delu Pravilnika koji se odnosi na bolesti prouzrokovane hemijskim dejstvom, dodate su tri nove profesionalne bolesti i to: trovanje talijumom, trovanje platinom ili njenim jedinjenjima i trovanje osmijumom ili njegovim jedinjenjima, saopštilo je Ministarstvo za rad.

Fizičko dejstvo

U delu koji utvrđuje bolesti prouzrokovane fizičkim dejstvom, lista je dopunjena bolestima: oštećenje sluha izazvano bukom i oboljenja izazvana vibracijama koje se prenose na ruke i vibracijama koje se prenose na celo telo.

Biološki faktor

Među bolestima prouzrokovanim biološkim faktorom unete su tetanus i oboljenja prouzrokovana direktnim kontaktom sa drugim biološkim agensima na radu koja nisu gore pomenuta a za koje postoje naučni/literalni dokazi ili za koje postoje dokazi iz praktičnih iskustava.

Bolesti pluća

Takođe, u delu koji se odnosi na bolesti pluća, u Pravilniku su unete četiri nove profesionalne bolesti: pneumokonioze uzrokovane nefibrozogenom prašinom/ vlaknima; bisinoza pluća, kanabioza, bagasoza, bronhijalna astma i oboljenje gornjih disajnih puteva.

Pored ovoga, dopunjeni su pojedini postojeći opisi poslova i radnih mesta na kojima se pojavljuje profesionalna bolest, kao i uslovi za priznavanje bolesti kao profesionalne.

U Srbiji se svake godine registruje sve manje profesionalnih bolesti dok, recimo, u Nemačkoj godišnje ima desetine hiljada profesionalnih oboljenja i stotine hiljada povreda na radu.

– To ne znači da su Nemci neoprezni i nezaštićeni na radu, već da bolje registruju profesionalne bolesti – pojasnio je Aleksandar Milovanović.

Ko dijagnostikuje?

Glavni uslov da neko ko je oboleo od neke od ovih bolesti ode u invalidsku penziju je da dokaže da je oboleo upravo na radnom mestu. Problem je što nije precizno definisano ko dijagnostikuje bolesti, a ko snosi troškove lečenja obolelih radnika.

Lista ne samo da ima mali broj oboljenja, već je i zastarela, jer na njoj nema mnogih bolesti koje vuku sa sobom moderne profesije, jer se sada masovno po ceo dan radi za računarom. Takođe, na listi se nalaze oboljenja do kojih dolazi u profesijama koje odumiru.

Pravilnik je donela radna grupa koja je formirana rešenjem ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića.

Pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja, radnu grupu činili su predstavnici medicinske struke i to predstavnik Ministarstva zdravlja, predstavnici Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“, inače profesori na Medicinskom fakultetu, kao i predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, članovi radne grupe bili su i predstavnici Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca Srbije.

„Originalni“ spisak bolesti

1) BOLESTI PROUZROKOVANE HEMIJSKIM DEJSTVOM
Trovanje olovom
Trovanje živom
Trovanje arsenom
Trovanje fosforom
Trovanje manganom
Trovanje belirijumom
Trovanje kadmijumom
Trovanje selenom
Trovanje vanadijumom
Trovanje hromom
Trovanje niklom
Trovanje cinkom
Trovanje bakrom
Trovanje aluminijumom
Trovanje kobaltom
Trovanje kalajem
Trovanje antimonom
Trovanje halogenim elementima
Trovanje sumporom
Trovanje azotnim jedinjenjima
Trovanje ugljenmonoksidom
Trovanje cijanom
Trovanje alifatskim ugovodonicima
Trovanje cikličnim ugljovodonicima
Trovanje nitro i aminoderivatima ugljovodonika
Trovanje halogenim derivatima ugljovodonika
Trovanje ugljendisulfidom
Trovanje alkoholima
Trovanje pesticidima

2) BOLESTI PROUZROKOVANE FIZIČKIM DEJSTVOM
Oboljenja izazvana jonizujućim zračenjem – ulcerozni radiodermatitis, katarakta, hipotireoza
Oboljenja izazvana nejonizujućim zračenjem – katarakta
Oboljenja izazvana poništenim ili sniženim atmosferskim pritiskom
Bukom
Vibracijom
Hronični burzitis zglobova
Sindrom karpalnog tunela
Paraliza nerava usled prenaprezanja
Oštećenje meniskusa kolena usled opterećenja

3) BIOLOŠKI FAKTORI
Tropske bolesti
Antropozoonoze
Virusni hepatitis
Parenteralna infekcija izazvana virusom AIDA
Tuberkuloza

4) BOLESTI PLUĆA
Silikoza pluća
Siliko-tuberkuloza
Azbetoza pluća
Pneumokonioza rudara ugljenokopa
Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom
Bisinoza pluća
Astma
Egzogeni alergijski bronhioloalveolitis
Angioneurotski edem gornjih disajnih puteva
Hronični opstruktivni bronhitis

5) BOLESTI KOŽE
Kontakt dermatitis
Recidivamtna urtikarija

6) MALIGNE BOLESTI

AUTOR: blic.rs

Možda Vam se svidi i