Nakon jučerašnjeg razgovora potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića sa predstavnicima zaposlenih u JP „Pošta Srbije“, koji su već više dana u štrajku nezadovoljni uslovima rada i tretmanom od strane poslovodstva ovog preduzeća, postignut je dogovor o prekidu štrajka.

Postignut je sledeći dogovor:

– Da se do 4. aprila 2019. godine izvrši raspodela drugog dela ostvarene dobiti za 2017. godinu.
– Da se do 24. aprila 2019. godine izvrši raspodela prvog dela iz ostvarene dobiti za 2018. godinu.
– Da se u roku od 7 dana formira radna grupa za kolektivno pregovaranje, u kojoj će, pored predstavnika reprezentativnih sindikata, poslovodstva i osnivača, učešće uzeti i 3 predstavnika zaposlenih sa današnjeg sastanka, sa sledećim zadatkom:
– da se izmeni član 42 Кolektivnog ugovora, na način da se raspodela sredstava iz dobiti počev od 2018 godine isplaćuje linearno.
– da se Кolektivnim ugovorom predvidi pravni osnov za jednokratnu isplatu naknade materijalno ugroženim zaposlenima. Minimalni iznos je 20.000 dinara. Rok za navedene izmene i realizaciju je 10 dana od dana formiranja radne grupe.
– da se izvrši analiza koeficijenata osnovne zarade, na način da se tehnološka radna mesta više vrednuju.
– da se preispita opravdanost postojanja pojedinih radnih mesta (veliki broj savetnika, zamenika i drugih dupliranih rukovodećih radnih mesta). Rok za analizu i dostavljanje izveštaja Vladi Republike Srbije je novembar 2019. godine, nakon čega bi Vlada preduzela mere u cilju uvećanja mase za zarade za 2020. godinu, uz reformu koeficijenata zarade.
– Da se u septembru isplati drugi deo sredstava iz dobiti za 2018. godinu.
– Da se sredstva za povećanje osnovnih zarada (korekcija), kao i sredstva za uvećanje zarada po osnovu radnog učinka (stimulacija) preusmere sa administrativnih poslova na tehnološke poslove, sa izuzetkom deficitarnih radnih mesta (IT poslovi i sl).
– Da poslovodstvo Preduzeća sve prijeme u radni odnos stavi u svrhu tehnologije, odnosno da neće primati zaposlene na administrativnim (kancelarijskim) poslovima.

Zaposleni su prihvatili sve predloge koje je izneo potpredsednik Stefanović i saglasni su sa prekidom štrajka i preduzimanjem mera radi uspostavljanja normalnog procesa rada.

Svi zaposleni, koji su učestvovali u štrajku su dobili garancije da se neće trpeti posledice u preduzeću zbog stupanja u štrajk, kao i da će se obustaviti svi do sada započeti postupci kažnjavanja od strane poslovodstva JP „Pošta Srbije“.

Sastanak je protekao u korektnoj atmosferi, uz prisustvo saradnika ministra Stefanovića i direktora RPLC-a Beograd, navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srbije

Možda Vam se svidi i