Nema uvoza bez dozvole

Od strane Ozon
0 komentar

Prvog dana februara meseca Ministarstvo poljoprivrede donelo je naredbu o preduzimanju mera radi sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju.

„Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i DIREКTIVOM Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu“, navodi se u saopštenju Ministarstva izdato tim opovodom.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE NAREDBE

Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju AКS u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored MPŠV, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja AКS u Republici Srbiji.

Donošenjem ove naredbe Ministarstvo je upotpunilo i preciziralo sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uključena u upravljanje rizikom, a sa ciljem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti.

Definisana su područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, donete su opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima.

Iz razloga neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji Ministrstvo je pristupilo strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

OVOM NAREDBOM PROPISANO JE SLEDEĆE:

Radi sprečavanja unošenja AКS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, tj za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola.
Određena su dva područja i to područje umerenog rizika i područje visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama
Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AКS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja.

U slučaju pojave AКS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.

O BOLESTI:

Afrička kuga svinja (AКS) je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi Naročito opasnih zaraznih bolesti u našim i evropskim propisima.

NAČIN PRENOŠENJA:

Bolest se širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima.

Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede

Možda Vam se svidi i