APR od 2020. uvodi Registar svih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova

Od strane Ozon
0 komentar

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine početi da vodi Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Registar zdravstvenih ustanova biće ustanovljen kao elektronska, centralna, javna baza podataka u koju će se upisivati zdravstvene ustanove u javnoj ili privatnoj svojini, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaceutskog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, saopštio je APR.

U Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu biće objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.
Do početka rada Registra, zdravstvene ustanove će se, kao i do sada, registrovati u nadležnim privrednim sudovima.

Tanjug

You may also like