UPIS SREDNJOŠКOLACA Кonačna lista 28. juna, lista želja dan posle

Groznica oko upisa u srednje škole zahuktava se ove nedelje, pošto su prošle nedelje mali maturanti rešavali zadatke iz maternjeg jezika, matematike i radili kombinovani test.

U subotu je bio dan za eventualne žalbe, a konačni rezultati i raspored budućih srednjoškolaca biće objavljeni 28. juna. Svaki učenik izračunava broj bodova s kojima konkuriše za upis u neku od škola, a već narednog dana čeka ga sastavljanje liste želja gde se upisuje škola i profil za koji je pokazano najviše interesovanja.

Кao prvu želju učenici unose profil za koji imaju najviše interesovanja, druga želja je profil za koji su manje zainteresovani, treći još manje. Redosled napisanih škola je bitan, jer će učenik biti raspoređen u prvu školu za koju bude imao dovoljno bodova. Neke od preporuka su da se na listu napiše minimum deset škola, od dvadeset koliko je najviše. Кada se popunjava lista, prvo što se upisuje je šifra obrazovnog profila i ona se prepisuje iz konkursa koji je objavilo Ministarstvo prosvete, baš onako kako je tamo napisana. Jedna od čestih grešaka je ispisivanje slova u šifri ćirilicom, iako je u konkursu napisana latinicom. Nakon ispisivanja, obavezno proveriti da li je šifra tačno napisana.

Кada se popunjava lista želja, upisuje se šifra obrazovnog profila, iz konkursa koji je objavilo Ministarstvo prosvete, i to samo latinicom
Prilikom popunjavanja liste potrebno je pogledati koliko su učenici ranijih godina imali bodova pri upisu na određene profile, čime se stiče jasnija slika o šansama da se dete upiše na neki od željenih profila.

Bitno je naglasiti da ne postoji univerzalna tablica ili tačan broj bodova koji su potrebni za upis učenika na neki od smerova, već to zavisi od interesovanja učenika kao i broja bodova koje su osvojili.

Nakon predavanja liste želja, čeka se raspored učenika, odnosno redosled kandidata za upis u srednje škole.

Za ovu godinu glavna je novina da je promenjen sistem bodovanja za upis u srednje škole. Ispiti iz srpskog i matematike nose najviše po 13 bodova, a kombinovani test 14 bodova. Tako će maksimalni broj moguće ostvarenih bodova na završnom ispitu iznositi 40, dok će uspeh tokom školovanja nositi najviše 60 bodova. Do ove godine đaci su za uspeh iz škole dobijali 70 bodova, dok se matura vrednovala s 30 bodova. Cilj je, kako je navedeno u Ministarstvu, da se više vrednuju znanje koje đaci pokažu na testu.

Dakle, bodovi ostvareni na osnovu uspeha u osnovnoj školi, sabrani sa bodovima ostvarenim na završnom ispitu, predstavljaju ukupan broj bodova s kojim se đak upisuje u srednju školu. Posle prijava za listu želja, sledi raspored učenika po školama, koji izlazi 8. jula. Potom sledi upis učenika u srednje škole 9. i 10. jula.

Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu, počinje 9. jula kada se predaje lista želja.

I. V./dnevnik.rs

You May Also Like