Javno objavljivanje imena najboljih poreskih platiša, prinudna naplata poreza sa štednih naloga dužnika i uvođenje grejs perioda za najugroženije poreske obveznike samo su neke od novina koje uvodi Poreska uprava.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno je uvođenje tzv. bele i crne liste poreskih obveznika. Kako saznajemo, Poreska uprava će, pored objavljivanja na svojoj internet stranici najvećih poreskih dužnika, obelodaniti i ko su najurednije platiše.

Do sada su objavljivani podaci samo o firmama koje najviše duguju, pa smo za 2017. saznali da su na spisku neki od najvećih domaćih biznismena, kao što su Dragan Đurić, Marko Mišković ili Miroslav Bogićević.

Javnosti će ubuduće biti predočeni i spiskovi firmi koje su najurednije u izmirivanju poreza. Tu će se naći sve kompanije koje su u prethodnoj godini imale porez veći od 20 miliona dinara i preduzetnici sa više od pet miliona dinara. Da bi se našle na tom spisku, firme ne smeju da imaju nepravilnosti u poslovanju u poslednjih pet godina.

Takođe, zakonske promene odnosiće se i na izmenu predmeta i sredstava prinudne naplate tako što će ona biti moguća i iz štednih uloga, kao i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika. Praktično to znači da će poreski službenici imati pravo da zbog poreskog duga novac skidaju sa računa za štednju ili bilo kog tekućeg računa građana.

Pored toga, predviđene su i određene olakšice za građane koji nisu u mogućnosti da izmire sva svoja poreska dugovanja. Tako se u slučaju kada plaćanje poreza predstavlja neprimereno veliko opterećenje uvodi tzv. grejs period do 12 meseci, i to prilikom odobravanja prava na odlaganje plaćanja obaveze. O tome da li je poresko opterećenje za nekoga neprimereno veliko, odlučivaće poreznici u svakom konkretnom slučaju.

Kada se radi o niskorizičnim poreskim dužnicima koji imaju mali iznos dugovanog poreza ili se retko javljaju kao poreski dužnici, pre nego što dobiju opomenu poreznici će ih podsetiti na njihove obaveze. Naime, pre slanja opomene, odnosno upozorenja o neplaćenom porezu, dužnicima će pisanim ili elektronskim putem i SMS porukom stići podsetnik da treba da izmire dugovanja.

Poreska uprava će novim zakonom pooštriti i sankcije kada se radi o sivoj ekonomiji, odnosno u slučajevima neregistrovane i neprijavljene delatnosti. Naime, prilikom poreske kontrole kod onih kojima je već jednom utvrđena neprijavljena delatnost i stavljanje robe u promet, poreski inspektori će rešenjem oduzimati robu i opremu koju su zatekli. Takođe, kada poreznici prvi put utvrde nepravilnosti u radu, izriče se zabrana obavljanja delatnosti do 15 dana. Ako se isto utvrdi drugi put, zabrana rada traje do 90 dana, dok u slučaju da se nepravilnosti ustanove i treći put, zabrana rada može da traje i do jedne godine.

Inače, i sami popis poreskih službenika pretrpeće određene promene. Predviđeno je da službenik poslove iz svoje nadležnosti može da obavlja samo ako stekne licencu za to. Plan, program polaganja, kao i uslove i način sticanja licence doneće ministar finansija u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Imovina u jedinstvenom informacionom sistemu od 2020.

Novim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku propisuje se i uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema, i to od 1. januara 2020. godine. U okviru njega bi se vodili podaci koji su značajni za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i podaci o naplati tog poreza. Predviđeno je da Poreska uprava uspostavlja, održava i upravlja jedinstvenim informacionim sistemom, dok tehničke uslove za njegovu primenu obezbeđuje nadležni organ za elektronsku upravu.

Najznačajnije promene

Crne i bele liste poreskih obveznika
Prinudna naplata poreza sa štednih računa
Grejs period za ugrožene dužnike
Slanje podsetnika dužnicima pre opomene
Oduzimanje robe za neregistrovanu delatnost
Zabrana rada do jedne godine zbog nepravilnosti
Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema
Licence za poreske službenike

Izvor Blic

Možda Vam se svidi i