30 kuća za izbeglice, prijava do 25. maja

U okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, raspisan je javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije. Podnošenje prijava je do 25. maja.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba dodelom montažnih kuća je namenjena izbeglicama koje su usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe.

Pravo na dodelu montažne kuće mogu ostvariti izbeglice koje su smeštene u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom, kao i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava bez trajnog stambenog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji.

Zemljište kojim se konkuriše za dodelu pomoći može da se nalazi u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Kompletan tekst javnog poziva, kao i obrazac prijave, objavljeni su na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije www.kirs.gov.rs.

You May Also Like