Zakazana 35. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Pročitajte 21 tačku dnevnog reda

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 29. marta sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 35. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu,
2.Predlog izmena kadrovskog plana organa Grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu,
3.Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije središnje zone naselja „Jalija“ u Sremskoj Mitrovici,
4.Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica Fruškogorska, Dr Dušana Popovića i Železničke u Sremskoj Mitrovici,
5.Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Čovinac“ u Velikim Radincima, Grad Sremska Mitrovica,
6.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o uniformi, vozilima, plovilima i opremi komunalne milicije,
7.Predlog lokalnog plana upravljanja otpadom grada sremska mitrovica 2023-2033. godina,
8.Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Sremska Mitrovica za 2024. godinu,
9.Program rada Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2024. godinu,
10.Izveštaj o radu gradskog veća Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
11.Izveštaji o radu gradskih uprava Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu i to:
-Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj,
-Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove I imovinu,
-Gradske uprave za kulturu i sport,
-Gradske uprave za obrazovanje,
-Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata,
-Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine,
-Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove,
-Gradske uprave za poljoprivredu,
12.Godišnji izveštaji poslovanja za 2023. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma,
13.Izveštaj o radu Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
14.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih
preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim
preduzećima, a čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period 01.01.-31.12.2023. godine,
15.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP
Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac za period od 01.01.-31.12.2023. godine,
16.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu,
17.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u K.O. Šašinci u postupku javnog nadmetanja,
18.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u K.O. Čalma u postupku javnog nadmetanja,
19.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine
neposrednom pogodbom, putem razmene, uz naknadu,
20.Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu,
21.Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i